Zásobovací řetězec

Globální a zároveň místní.

Přidáte-li se k našemu zásobovacímu týmu, budete pracovat v různorodé, mezinárodní dodavatelské základně a přitom dbát na dodržování našeho závazku kvality. Spoléháme na to, že zajistíte účinné řízení struktury nákladů, strategické smlouvy s prodejci a včasné doručení. Budete po celém světě zajišťovat zdroje od součástek pro naše hlavní produkty, jako je hliník, nerezová ocel a uhlíková ocel, které umožňují fungování našich obchodů, po klíčové OOPP, které nás ochrání v krizových situacích i každodenním provozu. Ať už jde o manipulaci s materiálem, plánování, nakupování, analýzu zásob nebo strategické zdroje, jsou vaše aktivity vždy tmelem držícím náš provoz pohromadě.

Supply Chain

Global Yet Local.

When you join our supply chain team, you will operate across a diverse, international supply base while upholding our commitment to quality. We rely on you to deliver effective cost structure management, strategic vendor agreements and on time delivery. You will provide resources across the globe from components for our core products such as aluminum, stainless steel to carbon steel to keep our shops running, to critical PPE to keep us safe during emergencies and on a daily basis. Whether it is material handling, scheduling, purchasing, inventory analysis or strategic sourcing, your activities are the glue that holds our operation together.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii