Inženýři

Od konceptu k realitě.

Ať už pracujete s kryogenními tlakovými nádobami, rotačními zařízeními, tepelným přenosem, odpařovači, potrubím nebo vakuovou izolací, můžete být celé dny kreativní a sledovat, jak se vaše nápady mění ve skutečnost. Řešení, která pomáháte navrhovat, mají různé použití, například nahrazování nafty zkapalnělým zemním plynem (LNG), petrochemie, průmyslové plyny, zpracování plynů a biologický průmysl. Spolupracujte s jedněmi z nejlepších inženýrů v odvětví na řadě špičkových projektů, které mají celosvětový dopad. Nabízíme široké spektrum možností v oblasti strojírenství, projektování a navrhování na pozicích techniků v oboru chemie, elektřiny, výroby, mechaniky, projektování a sváření. Ve společnosti Chart podporujeme mobilitu, což zajišťuje trvalý rozvoj vašich znalostí a dovedností. Vaše budoucnost je nakonec tak zářná, jakou se ji rozhodnete udělat.

 

Inženýring

Koncept do Reality.

Ať už pracujete s kryogenními tlakovými nádobami, rotačním zařízením, přenosem tepla, odpařovači, potrubím nebo vakuovou izolací, můžete být kreativní po celý den a sledovat, jak se vaše nápady mění v realitu. Řešení, která pomáháte navrhovat, se používají pro různé aplikace, včetně nahrazení nafty zkapalněným zemním plynem (LNG), petrochemií, průmyslovými plyny, zpracováním plynu a biologickými vědami. Spolupracujte s některými z nejlepších inženýrů v oboru na různých špičkových projektech, které mají globální dosah. Máme širokou škálu inženýrských, projektovacích a konstrukčních kariér, které zahrnují chemické, elektrické, výrobní, mechanické, projektové a svařovací inženýry. Podporujeme mobilitu ve společnosti Chart, která zajišťuje neustálý rozvoj vašich odborných znalostí a schopností. Nakonec je vaše budoucnost tak jasná, jak se rozhodnete.

 

Inženýři

Od konceptu k realitě.

Ať už pracujete s kryogenními tlakovými nádobami, rotačními zařízeními, tepelným přenosem, odpařovači, potrubím nebo vakuovou izolací, můžete být celé dny kreativní a sledovat, jak se vaše nápady mění ve skutečnost. Řešení, která pomáháte navrhovat, mají různé použití, například nahrazování nafty zkapalnělým zemním plynem (LNG), petrochemie, průmyslové plyny, zpracování plynů a biologický průmysl. Spolupracujte s jedněmi z nejlepších inženýrů v odvětví na řadě špičkových projektů, které mají celosvětový dopad. Nabízíme široké spektrum možností v oblasti strojírenství, projektování a navrhování na pozicích techniků v oboru chemie, elektřiny, výroby, mechaniky, projektování a sváření. Ve společnosti Chart podporujeme mobilitu, což zajišťuje trvalý rozvoj vašich znalostí a dovedností. Vaše budoucnost je nakonec tak zářná, jakou se ji rozhodnete udělat.

 

Prohlížet pracovní místa v této kategorii